Nabór do projektu „Koń to najlepszy terapeuta”

Klub Hipiczny IKARION ogłasza nabór dzieci do realizacji zadania zleconego przez Gminę Chełmek – w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą KOŃ TO NAJLEPSZY TERAPEUTA. Zadanie obejmuje hipoterapię 5 dzieci z terenu Gminy Chełmek posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wskazania do hipoterapii.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres ikarion@onet.pl wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowaniem terapeuty.

W przypadku większej liczby chętnych kryterium wyboru będzie status społeczno- ekonomiczny rodziny

Nabór trwa do 16.03.2018

Montero

Szanowni klienci i sympatycy Ośrodka IKARION i Klubu Hipicznego Ikarion!

Przeważnie to my pomagaliśmy na różnych akcjach charytatywnych i włączaliśmy się do pomocy a tym razem to my potrzebujemy waszej pomocy. A dokładniej to koń Montero. Montero przyjechał do nas w sierpniu i miał być koniem sportowym jednakże szybko doznał uszkodzenia ścięgna zginacza głębokiego palców. ( nie przywykł do naszego niestabilnego podłoża)

Czytaj dalej Montero