Nabór do projektu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”

NABÓR DO PROJEKTU

Klub Hipiczny IKARION ogłasza nabór do projektu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU i swoim zakresem obejmować będzie 20 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z powiatów: Oświęcimski, Chrzanowski, Wadowicki, Jaworzno.

Projekt będzie się składał z zajęć alpakoterapii połączonej z integracją sensoryczną, hipoterapii oraz zajęć ruchowych dla rodziców.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową ikarion@onet.pl wraz z numerem kontaktowym oraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności do 31.07.2019.

Nabór do projektu

Klub Hipiczny IKARION przy współudziale Powiatu Oświęcimskiego Ogłasza nabór do projektu realizowanego jako zadanie zlecone w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Animalterapia jako metoda rehabilitacji” Zadanie obejmuje 10 osób z terenu Powiatu Oświęcimskiego posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wskazania do zooterapii.

Nabór do projektu hipoterapeutycznego

Klub Hipiczny IKARION ogłasza nabór dzieci z terenu gminy Chełmek do realizacji zadania „Koń to najlepszy terapeuta”.

Uczestnicy muszą posiadać wskazania do hipoterapii od lekarza lub z Poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Prosimy potrzebne dokumenty złożyć osobiście w biurze w godzinach pracy Ośrodka Ikarion lub mailowo ikarion@onet.pl do dni 15.03.2019