O nas

Klub Hipiczny IKARION powstał w listopadzie 2014 r. w formie stowarzyszenia , zrzeszającego w swych szeregach tylko wolontariuszy, którzy swój czas i zapał poświęcają głownie dzieciom .

Do głównych założeń statutowych Klubu należy:
1. pomoc w rehabilitacji poprzez zajęcia hipoterapeutyczne dzieci niepełnosprawnych,
2. propagowanie sportów jeździeckich,
3. prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
4. współpraca z przedszkolami, szkołami, domami dziecka i ośrodkami dla dzieci w organizowaniu zajęć edukacyjnych, 5. działalność inna, nieokreślona, odpowiadająca na bieżące potrzeby,
6. prowadzenie działalność edukacyjną oraz działalność kulturalnej,
7. działania oświatowe w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży,
8. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.