Animalterapia pomocą w zwiększeniu samodzielności osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest usprawnianie 30 osób niepełnosprawnych za pomocą rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem zwierząt, w celu poprawy ich kondycji fizycznej i psychicznej a tym samym zwiększenia ich samodzielności w przyszłym życiu, zmniejszenie deficytów rozwojowych,zwiększenie ich zaradności życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości a co za tym idzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Usprawniania 30 osób niepełnosprawnych za pomocą animalterapii dokona się poprzez zajęcia:

hipoterapii ; zajęcia rehabilitacji ruchowej i alpakoterapii.

W trakcie realizacji projektu wspieramy potencjalne możliwości rozwoju i usprawnianie 27 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 3 dorosłych posiadających stopnień niepełnosprawności.

Rehabilitacja na koniu to wszechstronny proces oddziaływania konia na ciało i psychikę człowieka. Po zastosowaniu ciągłości po kilkutygodniowym okresie terapii osiąga stopniowe postępy w kodowaniu w mózgu prawidłowego wzorca chodu, normalizację napięcia mięśniowego (niezbędną do nauki prawidłowego, czynnego ruchu), doskonalenie równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni oraz poczucia rytmu, a także stymulację czucia powierzchniowego i głębokiego. Hipoterapia ma także wpływ na poprawę mowy. Zwiększa się także poczucie własnej wartości uczestnika. Koń oddziałuje równocześnie na każdy ze zmysłów, dzięki temu uzyskujemy szybsze efekty terapii. Natomiast poprawa jakości chodu i kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca chodu jest nie do odtworzenia w innej formie terapii.

Rehabilitacja ruchowa ma na celu poprawę codziennego funkcjonowania osób o specjalnych potrzebach zdrowotnych a tym samym jakości ich życia. Podczas prowadzone terapii ruchowej:

– Poprawia się ogólna sprawność motoryczna,

– Wzmacniają swą siłę mięśnie,

– eliminują się ograniczenia w stawach.

– wzmacnia się wiara we własne siły.

alpakoterapia powoduje budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnych emocji , rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozwijania umiejętności odprężania się, łagodzenie różnego rodzaju lęków, akceptacja własnych ograniczeń).

921 przemyśleń nt. „Animalterapia pomocą w zwiększeniu samodzielności osób niepełnosprawnych.”