Koń naszym pomocnikiem w wieloaspektowym wspomaganiu niepełnosprawnych w drodze do osiągnięcia niezależności życiowej.

W realizację projektu wspierającego rozwoju fizyczny i społeczny zaangażowane zostało 20 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 10 dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt ten zrealizowany był za pomocą:

zajęć hipoterapii których celem jest poprawa tak sprawności fizycznej jak również funkcjonowania społecznego. Do jazdy na koniu są dodane odpowiednie ćwiczenia, które wymuszają korygowanie wad postawy oraz wzmacniają mięśnie.

rehabilitacji ruchowo- sensorycznej

terapii integracji bilateralnej. Zajęcia integracji bilateralnej to układów ćwiczeń, które są wykonywane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów beneficjentów, ich rozwoju i samopoczucia.

Warsztaty terapii tak sensorycznej jak też bilateralnej prowadzone są z dużym zróżnicowaniem przyrządów ze pomocą nowo zakupionych ze środków PFRON-u .

warsztatów multisensorycznych.Warsztaty te dostarczą wiedzy praktycznej z otaczającego świata. Beneficjenci poznają otaczające środowisko na bazie dotyku, smaku i zapachu, uczą się kształtu i koloru, pracują z naturalnymi materiałami oraz z farbą malując rękami itp. Uczestnicy chętnie inspirują terapeutę do nowych zajęć, wykazują zainteresowanie w zakresie poznawanych zagadnień.

Jako wsparcie pośrednie dla rodziców, jeden raz w miesiącu również w trzech grupach odbywają się warsztaty Zdrowy Kręgosłup, w czasie których rodzice wzmacniają swoje mięśnie głównie szkieletowe pleców oraz ramion. Służy to poprawie ich postawy i motoryki. Zapobiegają deformacji kręgosłupa. Pomagają też w nawiązaniu możliwości wzajemnej wymiany doświadczeń i zawieraniu nowych znajomości.