Rehabilitacja na końskim grzbiecie -2018

Projekt ten jest kontynuacją zadania z roku poprzedniego współfinansowanego przy udziale Powiatu Oświęcimskiego. 15 beneficjentów w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada jest usprawnianych poprzez zajęcia hipoterapii, oraz zajęcia rehabilitacji ruchowo-sensorycznej i bilateralnej. Zajęcia hipoterapii prowadzone są na terenie Ośrodka Ikarion przez hipoterapeutę z uprawnieniami nadanymi przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Zajęcia z el. SI prowadzone są w dobrze wyposażonej sali Klubu, również przez wykwalifikowanego terapeutę SI.