Animalterapia z PZU – szansą na większą sprawność.

Od 12 sierpnia 20019 r.Klub Hipiczny IKARION w partnerstwie z Fundacją PZU realizuje projekt pn. „Animalterapia z PZU – szansą na większą sprawność.” w którym bierze udział 20 osób niepełnosprawnych ( dzieci i dorosłych) z trzech powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego i jaworznickiego . Celem działań jest pomoc w usprawnieniu tych osób, co odbywa się poprzez zajęcia hipoterapii prowadzone w Ośrodku Ikarion oraz alpakoterapię połączoną z rehabilitacją ruchową i elementami sensorycznymi. Alpakoterapia to nowy trend w polskiej rehabilitacji, który łączy oddziaływanie alpaki na człowieka w trakcie prowadzonych ruchowych zajęć usprawniających. Zajęcia te w dużej mierze do tej pory odbywają się na powietrzu, w środowisku naturalnym, co dodatkowo pozytywnie wpływa na ich odbiorców. Beneficjenci bardzo chętnie ćwiczą tez w sali rehabilitacyjnej w towarzystwie alpak. Wszystkie te zajęcia cieszą się ogólnym zainteresowaniem i dzieci chętnie w nich uczestniczą.

Również opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w tym zadaniu. Dla nich, prowadzone przez fizjoterapeutę, są zajęcia wzmacniające mięśnie szkieletowe kręgosłupa oraz nauka prawidłowego podnoszenia podczas obsługi niepełnosprawnych pod nazwą „ Zdrowy kręgosłup”.