„Animalterapia pomocą w zwiększeniu samodzielności osób niepełnosprawnych” projekt realizowany przy współfinansowaniu z PFRON oddz. Małopolska

Stowarzyszenie nasze od stycznia 2020 roku rozpoczęło realizację projektu, który jest wspólfinansowany z PFRON oddz. Małopolski a zaplanowany został na okres trzech lat. Dotyczy on kierunku pomocy „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” Projekt przewiduje udział 30 beneficjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu woj. małopolskiego. W ramach terapii zostały zaplanowane trzy bloki zajęć: hipoterapia, alpakoterapia oraz rehabilitacjia ruchowa z elementami SI.